LÉTTARA NÁM MEРGLÓSUTÆKNI

Þráir þú minna ströggl og streitu?  Viltu líf með skólanum án þess að fórna árangri?

Lærðu glósutækni sem endist út skólagönguna.  Engin verkefnaskil eða tímafrekar æfingar. Þú notar það sem þú lærir - strax í þínu eigin námi.

smelltu til að horfa

Ég hefði viljað læra þetta fyrir 20 árum!

Ólafur Geir // Laganemi

Minni lestur

Lærðu að lágmarka lestrarálagið og þar með tíma sem fer í lestur.

Betri glósur

Glósaðu með aðferðum sem heilinn skilur - og minnið elskar.

Léttari próf

Óttalaus prófaundirbúningur á skemmri tíma með minni lestri.

Námstækni borgar sig - aftur og aftur

Ertu í framhalds- eða háskóla?  Langar þig aftur í nám?

✅Lestu hægt eða viltu minnka lestrarálag?
✅Ertu með lesblindu eða ADHD?

✅Áttu erfitt með að finna aðalatriðin í texta?
✅Finnst þér erfitt að  setja hluti í samhengi eða leggja upplýsingar á minnið?
✅Glósar þú of mikið, of lítið, eða eru glósurnar þínar óskipulagðar?

✅Finnur þú fyrir mikilli streitu eða kvíða fyrir próf?
✅Er prófaundirbúningur ómarkviss og tímafrekur?

Kominn tími til að taka námið fastari tökum?

Nám er dýrt.  Tími sem þú eyðir í námið kemur ekki aftur og það kostar í raun hundruð þúsunda að falla!

Námstækni er hagkvæm og einföld leið til að auðvelda þér námið.

nemandi svar úr könnun

Ég skil ekki glósurnar mínar!

Ég glósa of mikið og skil ekki glósurnar mínar. Námsefnið fer í hringi og ég næ ekki að setja námsefnið í samhengi.  Ég eyði allt of miklum tíma í að glósa allt sem ég sé.  Ég ofhugsa hlutina og á það til að skrifa allt of mikið og eyði þess vegna of miklum tíma í hluti sem skipta ekki máli.

Hefur þú velt því fyrir þér að fall í einum áfanga á haustönn kostar þig a.m.k. 4 mánaða tímatap.  Ef þú værir í hlutastarfi á sama tímabili með 100 þúsund krónur á mánuði, þá hefði þetta eina fall kostað þig 400 þúsund krónur!

Halldór Þorsteinsson

Verð að hrósa Kolbeini hjá Betra nám fyrir frábært prógramm. Ég lærði mjög mikið sjálfur sem hefði auðveldað mér námið á mínum námsárum. 


Í Glósuskólanum eru kenndar aðferðir sem létta nemandanum lífið til muna og lærdómurinn verður markvissari.  Mun meiri athygli fer að ná aðalatriðum í lestrinum.  Undirbúningur fyrir próf verður árangursríkari og gríðarlegur tími sparast með því að fylgja þeim aðferðum sem eru kenndar á námskeiðinu.

Halldór Þorsteinsson / Kennari og viðskiptafræðingur

Námstækni borgar sig margfalt.  Námstækni þarf hvorki að vera flókin né kostnaðarsöm.  Engin áhætta fylgir því að bæta námstæknina, því þú færð hana margfalt til baka.  Er ekki kominn tími til að þína stærstu fjárfestingu í lífinu alvarlega - menntunina þína?

Prófkvíði, lesblinda eða ADHD?

Kvíði dregur verulega úr náms- og minnisgetu.  Prófkvíði og fullkomnunarárátta valda því að margir byrja of seint að læra fyrir próf eða verkefni, sem veldur svo enn meiri kvíða og vítahringur skapast.

Þjáist þú af prófkvíða?  Svör nemenda úr könnun Betra náms segja sína sögu, þar sem uþb. 70% finna oft fyrir prófkvíða.

nánari upplýsingar - vertu með!

Námstækni er líka fyrir þá sem gengur vel í námi

Námstækni gagnast öllum, á öllum skólastigum.  Námstækni snýst einfaldlega um að nota skilvirkari leiðir við námið.  Hvers vegna að vera lengi að læra þegar þú getur verið fljótari?  Hvers vegna að þjást af streitu og prófkvíða þegar betri vinnubrögð geta bætt líðanina verulega?

"Ég er með ADHD, er námstækni fyrir mig?"

Já, að sjálfsögðu.  Ef eitthvað er, þá ættir þú að læra námstækni, einmitt VEGNA þess að þú ert með ADHD eða lesblindu.

Glósuaðferðirnar henta þessum hópi einmitt sérstaklega vel, þar sem þær geta dregið verulega úr lestrarálagi og hjálpað þér í glímunni við lesfögin.

Flestir viðskiptavina Betra náms hafa glímt við lestrar- eða námsörðugleika  - Að lesa hægt og gleyma því sem lesið er, hrjáir fleiri en þig grunar.  Glósutækni getur skipt sköpum fyrir þessa nemendur, vilji þeir komast í gegnum bóklegt nám.

Hvað viltu bæta í þínu námi?

Könnun okkar varpar ljósi á þá þætti sem trufla nemendur mest í námi.  Tengir þú við þetta?

bæta leshraða (45%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress
að finna mikilvæg atriði í texta (94%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress
að muna betur staðreyndir og svör (87%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress
að læra að glósa betur (89%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress
að stytta námstímann (63%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress
bæta undirbúning fyrir próf (90%)
Current Progress
Current Progress
Current Progress

Mun 100% nýta mér!


Erla Hadda Franksdóttir Laganemi

Mjög góð námstækni miðluð af þekkingu á einfaldan hátt. Frábært! Talar mannamál og kemur hlutunum vel til skila. Myndir og uppbygging myndbandanna virkilega góð og lengdin fullkomin, þannig að einbeitingin helst út myndbandið. Frábært að hafa svona "litla skammta" svo það þurfi ekki að klára allt á einu bretti. Ég mun 100% nýta mér þetta, ég hef ekki [glósað] rétt hingað til og þetta mun klárlega nýtast mér, í mínu mjög svo krefjandi námi. Takk fyrir mig! :)

Námstækni á að einfalda hlutina - ekki flækja þá!

 • Námstækni er aðferðafræði, ekki meðfædd náðargáfa.  Þú þarft ekki að vera afburðanemandi til að nota námstækni.  Allir geta tileinkað sér námstækni til að bæta árangur sinn.
 • Námstækni auðveldar hlutina - en flækir þá ekki.  Námstækni snýst um að létta þér námið, allt frá lestri að prófaundirbúningi.  Námstækni er í raun blanda aðferða sem þú getur nýtt þér eftir atvikum, og þegar þér hentar.
 • Námstækni minnkar álag.  Námstækni getur haft jákvæð, keðjuverkandi áhrif.  Þegar álagið minnkar, þá líður þér betur.  Þér mun ganga betur sem aftur hefur góð áhrif á sjálfstraust.

Ert þú veikasti hlekkurinn í þínu námi?

Keðjan er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn.  Í námi er veikasti hlekkurinn oft....við sjálf!

Fyrsta skrefið í átt að betri útkomu, er því að bæta okkur sjálf. Að læra glósutækni bætir ekki bara námsfærni þína, heldur eykur hún líka skilning þinn á heilastarfseminni sem hefur auðvitað beint með námsárangur þinn að gera.

Án glósutækni er líklegt að þú upplifir: 

 • Meira lestrarálag
  Lestur er flókinn, tímafrekur og krefst mikillar athygli.  Án námstækni er líklegt að þú upplifir óþarflega mikið lestrarálag.
 • Óáreiðanlegar glósur
  Ef þú á annað borð glósar, er líklegt að þú endir með allt of mikið af glósum.  Þeir samviskusömu framleiða í raun viðbótarlesefni sem verður svo íþyngjandi þegar kemur að prófum.
 • Þyngri marklausari upprifjanir
  Að rifja upp fyrir próf reynir á marga og stór hluti nemenda finnur fyrir prófkvíða.  Námstækni getur hjálpað verulega til við upprifjanir.

Fjarnámskeiðið í námstækni

Við kynnum GLÓSUSKÓLANN!

Glósuskólinn byggir á þaulreyndum aðferðum sem Kolbeinn Sigurjónsson hefur bæði kennt um árabil og notað sjálfur.  Þessar aðferðir hafa reynst breiðum hópi nemenda á öllum aldri sérstaklega vel.

Glósuskólinn er 100% fjarnámskeið þar sem öll kennsla fer fram á stuttum, skýrum myndböndum.

Allir nemendur hafa lesið, glósað og lært.  Það skiptir ekki máli hvort þú ert í almennum framhaldsskóla, lögfræði eða læknisfræði, þú getur notið góðs af því sem þú lærir í Glósuskólanum.

Hefði viljað læra fyrir 20 árum!


Ólafur Geir Ottóson Laganemi

Þetta á eftir að muna gríðarlega miklu þegar maður hefur náð tökum á þessu og þjálfað færnina. Hefði viljað gera þetta fyrir 20 árum 😊

Mun nýtast mér í krefjandi lögfræðinámi sem ég er í núna, enda er all svakalegur lestur í því námi.

Þetta lærir þú í Glósuskólanum

Taktu námið föstum tökum með því að læra nýja hluti og verða enn betri í því sem þú kannt fyrir.

Lestur

Lærðu að finna lykilatriði í námstexta með markvissari hætti, og minnka lesefni til prófs verulega, allt að 90%.

Glósur

Við kryfjum hugarkort til mergjar og þú lærir að gera kort sem dýpka skilning þinn á námsefninu.

Upprifjun

Góð minnisspjöld gegna lykilhlutverki í upprifjunum fyrir próf.  Lærðu að gera minnisspjöld sem virka.

Efnishlutar námskeiðsins

hvers vegna að nota námstækni?

 • Er hægt að stytta námstímann og bæta árangur í leiðinni?
 • Hvers vegna það getur borgað sig að lesa sem minnst (og sem sjaldnast)?
 • Hvernig þú getur stórbætt námsgetu þína - án þess að lesa hraðar
 • Hvers vegna heilinn blekkir okkur til að lesa oftar en við þurfum
 • Hvað ber að varast ef þú hefur prófað námstækni áður

lestur - yfirstrikanir & niðurskurður lesefnis

 • Að skera niður lesefni til prófs um allt að 90%
 • 4 algengar glósugildrur
 • Þegar lesturinn skilar okkur litlu
 • Kostir og gallar mismunandi yfirstrikunaraðferða
 • 5 leiðir til að finna lykilatriði í námstexta
 • Lykillinn að árangri

HUGARKORT - SAMHENGI & SKILNINGUR

 • Hvað eru hugarkort og hvernig þau geta leyst vandann sem lesturinn skapar
 • 7 ástæður þess að hugarkort eru konfekt fyrir heilann
 • Hvernig hugarkort endurspegla skilning okkar á námsefninu
 • Ávinningur þess að glósa á "tungumáli" sem heilinn skilur (og þarf ekki að túlka)
 • Raunverulegt hlutverk hugarkorta
 • Galdurinn við HÁSTAFI
 • Hvers vegna eitt orð segir oft meira en heil setning
 • Hvernig einfaldar teikningar geta bætt dýpt í glósurnar þínar

minnisspjöld - upprifjanir fyrir próf

 • Minnisspjöld eða upprifjunarlestur – Hvort er betra?
 • 7 algeng mistök við gerð minnisspjaldanna
 • Eru minnisspjöld tímasóun?
 • 7 eiginleikar minnisspjalda sem virka
 • Hvernig litir láta glósurnar lifna við
 • 7 lyklar að betri upprifjunartækni
 • Spilaðu á undirvitundina og hún spilar með þér
 • Þrennt sem getur fellt þig

aukaefni

 • Er lesefnið þitt á rafrænu formi?

Efnishlutarnir eru birtir með fyrirvara um breytingar á efnistökum námskeiðs.  Heiti efnishluta gæti hafa breyst.  Efnishlutar gætu hafa bæst við, verið fjarlægðir eða breytt.

100% fjarnámskeið

Engin mæting, enginn akstur.  Þú færð aðgang að öllu efni og lærir í tölvunni heima þegar þér hentar.

framhalds- og háskóli

Glósuskólinn hentar þér hvort sem þú ert byrjandi í glósutækni eða hefur glósað árum saman.  Þú getur ekki tapað á því að læra nýja hluti eða sjá gamla hluti í nýju ljósi.  Jafnvel eitt nýtt atriði sem þú tilteinkar þér getur hjálpað þér verulega.

100% endurgreiðsluábyrgð

Það fylgir engin áhætta skráningu í Glósuskólann.  Það er 100% endurgreiðsluábyrgð í 30 daga frá skráningu.

SKRÁNINGARTILBOÐ

Verð aðeins kr. 39.900.- 31.920.- / Eingreiðsla

Örugg greiðslumiðlun.  100% endurgreiðsluábyrgð í 30 daga frá skráningu.
Með skráningu samþykkir þú skilmála Betra náms.

Kolbeinn Sigurjónsson

Betra nám

Um höfundinn

Kolbeinn Sigurjónsson hefur starfrækt Betra nám frá árinu 2004.  Betra nám hefur veitt ráðgjöf og haldið námskeið fyrir þá sem glíma við erfiðleika í námi, einkum vegna lesblindu og ADHD.

Kolbeinn hefur auk þess haldið námskeið fyrir fræðslumiðstöðvar, s.s. Fræðslunet Suðurlands og Mími símenntun.  Um 10 ára skeið kenndi Kolbeinn sitt eigið námskeið í Minnistækni hjá Hringsjá.

Kolbeinn Sigurjónsson hefur starfrækt Betra nám frá árinu 2004 og var virkur í innleiðingarferli Davis lesblindunámskeiðanna á Íslandi 2003.  Kolbeinn er með Diplóma í lesblinduráðgjöf frá Alþjóðlegu Davis samtökunum, dáleiðslu ásamt því að vera BSc. í tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík. 

Betra nám hefur verið ráðgefandi í fjölmiðlum varðandi málefni sem tengjast námi og námsörðugleikum

Fyrir hverja er Glósuskólinn?

Fjarnámskeiðið Glósuskólinn er hugsaður fyrir framhalds- og háskólanema sem vilja bæta námstækni sína.  Námskeiðið hentar nemendum óháð námsgetu.  Námstæknin hentar sérstaklega vel nemendum með lesblindu eða ADHD.

Lesblinda eða ADHD?

Ef þú lest hægt eða átt erfitt með að halda athygli við lestur, þá getur bætt námstækni breytt miklu fyrir þig.  Margir eiga sérstaklega erfitt með að finna lykilatriði í texta, finnst erfitt að skipuleggja glósur og undirbúningur fyrir próf er kvíðavaldandi.  Í Glósuskólanum lærir þú að tileinka þér sjónrænar námsaðferðir auk þess sem markmið okkar er að lágmarka lestur og þar með lestrarálag.

100% Endurgreiðsluábyrgð

Örugg greiðslugátt

100% endurgreiðsluábyrgð í 30 daga

Glósuskólanum fylgir 100% endurgreiðsluábyrgð í 30 daga frá skráningu.  Ef svo ólíklega vill til að námskeiðið standi ekki undir væntingum þarftu bara að senda mér tölvupóst og ég endurgreiði námskeiðsgjaldið að fullu.

Algengar spurningar

Hvernig er kennt?

Fyrir hverja er námskeiðið?

Hentar þetta nemendum með lesblindu eða ADHD?

Er hægt að fá endurgreitt?

Hvað ef ég þarf hjálp?

Er þetta einkakennsla?


P.S.: Þetta skráningartilboð stendur aðeins í stuttan tíma.  Ef þú vilt taka námið þitt föstum tökum, og létta þér lífið í leiðinni, þá er tækifærið núna.

Copyright - Betra nám

888-3313

>