GENGUR LESTRARNÁMIÐ ILLA?  ÁHYGGJUR AF FRAMHALDINU?

lestrarkennslunámskeið fyrir foreldra

Hjálpaðu þínu barni heima - með aðferðum sem það skilur og tengir við

Lestrarkennsla byggir á hljóðaaðferð. Stór hluti lesblindra barna á hins vegar í erfiðleikum með hljóðaúrvinnslu. Þeim er ætlað að læra lestur með aðferð sem byggir á veikleikum þeirra.
Hvernig myndi þeim ganga ef kennsluaðferðin tæki mið af styrkleikum?

Lestrarkennslunámskeið fyrir foreldra

Baslar þitt barn í lestri?  Hefbundin lestrarkennsla byggir á hljóðaaðferð - aðferð sem reynir mikið á veikleika margra nemenda sem eiga erfitt uppdráttar í lestri.

EKKI GLEYMA!

Lestrarörðugleikar hverfa ekki af sjálfu sér.  Vertu með í póstklúbbi Lesblinduskólans og ég sendi þér nánari upplýsingar og fróðleik um lestrarnám og lestrarörðugleika.

Skráning í póstlista Betra náms er ókeypis og án skuldbindingar

Lestur byggir á færni

Það er með lestur eins og aðra færni sem við búum yfir:  Hún er lærð.  Það tekur vissulega tíma að verða læs.  Fyrst krefst lestur mikillar athygli, en með tímanum verður lesturinn sjálfvirkur.  Við erum öll misjöfn og því getur það skipt miklu máli hvaða kennsluaðferðum er beitt. 

Lestrarkennsla sem nýtir styrkleika barnsins

Flest börn sem eiga erfitt uppdráttar í lestri eiga það sameiginlegt að njóta sín best í verklegum, skapandi greinum.  Væri ekki skynsamlegt að beita lestrarkennsluaðferðum sem byggja á styrkleikum nemandans, fremur en veikleikum? 

Verkleg og skapandi aðferð:

 • Örvar skilningarvitin
 • Meira úthald, minni þreyta
 • Minnkar rugling og niðurbrot 
 • Myndir betri fyrir minnið

Hljóðræn aðferð:

 • Örvar ekki ímyndunaraflið
 • Erfið og krefjandi fyrir marga
 • Getur ýtt undir rugling 
 • Erfiðara að muna tákn og hljóð

Lærðu að beita verklegum og sjónrænum aðferðum sem örvar fleiri skilningarvit og byggja á styrkleikum nemandans

Betra nám kynnir

Lestrarkennslunámskeið fyrir foreldra

Gengur lestrarnámið illa?  Er heimalesturinn í járnum?  Lesblinduskólinn er einkakennsla fyrir foreldra sem vilja veita sínu barni bestu mögulegu lestrarkennslu - heima.

Ég ákvað að skrá barn mitt á námskeiðið því hann hefur átt erfitt uppdráttar í lestri. Hann les hægt, þreytist auðveldlega og ruglar saman stöfum. Hann var farinn að dragast afturúr og ég vil gera allt svo hann haldi í sína jafnaldra.

Æfingarnar hafa gengið vel og sonur minn er alltaf spenntur að fara í símann og lesa. Honum finnst þetta mjög gaman.

Ég sé mikinn mun og það sem skiptir mestu máli er að hann sér sjáanlegan mun við hverja umferð.

Það skiptir miklu máli að börnin sjái sjálf að þau eru að bæta sig með hverri umferð.

Ég sá líka fljótt hvar vandinn liggur og hefur það auðveldað okkur lesturinn. Nú höfum við ekki verið lengi á námskeiðinu en ég sé strax mun á heimalestrinum.

Það er kominn aukinn hraði hjá honum ásamt auknu sjálfstrausti, sem skiptir gríðarlegu máli. Við erum mjög sátt 🙂

Ólöf Lára Ágústsdóttir

Nokkrar staðreyndir um lestrarkennslu

70%

Lestrarkennsla byggir á hljóðun, en 70% nemenda kjósa helst sjónrænar námsaðferðir

30%

30% nemenda glíma við lestrarörðugleika.  Lítill hluti þeirra fær lesblindugreiningu.

70%

70% lesblindra glíma við hljóðkerfisraskanir.  Lestrarnám með hljóðun reynist þeim mjög erfitt.

"Hljóðun" er ráðandi lestrarkennsluaðferð í skólum

Hvað ef hljóðunaraðferð hentar þínu barni ekki?

Hljóðunaraðferð reynist mörgum nemendum illa, og hentar þeim í raun alls ekki vel.  

Margir nemendur sem glíma við lestrarörðugleika eru skapandi og verklega sterkir.  Þeim getur hentað betur að læra lestur með verklegum, skapandi aðferðum þar sem styrkleikar þeirra fá að njóta sín.

Verklegar, sjónrænar og skapandi námsaðferðir örva fleiri skilningarvit og auðvelda nemandanum að eyða óvissu og læra af mistökum sínum.  Nemandinn er rólegri, heldur betur athygli og hefur meira úthald en ella.  Þannig man hann betur eftir því sem hann gerir og því næst oft mun meiri árangur á skemmri tíma en annars væri mögulegt.

Kolbeinn Sigurjónsson

Lesblinduráðgjöf - Betra nám

Hefur barnið þitt sýnt þessi einkenni?

 • Lestrarnámið hefur gengið brösuglega frá upphafi
 • Barnið les hægt, hikandi, giskar eða sleppir jafnvel orðum.
 • Lesturinn reynir á og barnið þreytist fljótt, getur pirrast eða sýnir mótþróa.
 • Barnið ruglaðist á stöfum og speglaði þá gjarnan við ritun.

Ég hef fengið meiri upplýsingar og lært meira núna en á öllum fundum með skólanum - öll árin frá upphafi!

Sigríður // Foreldi

Ég lærði tvímælalaust nýja hluti á námskeiðinu og fékk nýja sýn á lestrarnámið.  Eftirfylgnin var mjög góð og ég er hæstánægður með upplýsingaflæðið.

Lárus Gunnarsson // Foreldri

Ég öðlaðist betri skilning á vanda barnsins og lærði leiðir til hjálpar sem ég gat ekki fundið að væru til staðar í skólanum.  Öllum fyrirspurnum var líka svarað fljótt og vel.

Guðrún Helgadóttir // Foreldri


Um leiðbeinandann

Um mig

Kolbeinn Sigurjónsson

Ég heiti Kolbeinn Sigurjónsson og hef starfrækt Betra nám frá árinu 2004.  Ég lærði lesblinduráðgjöf hjá Davis Dyslexia Association og tók virkan þátt í að innleiða Davis lesblinduaðferðafræðina á Íslandi, fyrst sem framkvæmdastjóri Lesblind.com sem leiddi af sér stofnun Lesblindusetursins í Mosfellsbæ.  Betra nám tók svo við keflinu árið 2008.

Kolbeinn Sigurjónsson

Auk þess að kenna á einkanámskeiðum hefur Kolbeinn haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra fyrir ýmsa aðila, s.s. Mími símenntun, Fræðslunetið á Suðurlandi, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Hringsjá ofl.

Kolbeinn hefur verið ráðgefandi í fjölmiðlum varðandi umræðu um nám og námsörðugleika


Lestrarnámskeið fyrir 200.000.- krónur eða tugi þúsunda á mánuði?

Margir foreldrar eru úrræðalausir gagnvart lestrarvanda barnsins.  Lestrarvandinn á sér yfirleitt langa sögu og hefur fylgt barninu frá upphafi lestrarnáms.  Óljóst er hvaða úrræði eru í boði og hvað skal gera.  Einkanámskeið geta kostað meira en 200.000.- krónur og kostnaður við staka einkatíma getur hlaupið á tugum þúsunda í mánuði, ef þeir eru þá í boði.  

Lesblinduskólinn er hagkvæm lausn sem byggir á því að byggja upp foreldrið sjálft og gera það að besta stuðningsaðilanum fyrir barnið, fyrir brot af kostnaðinum og án áhættu, því við bjóðum 100% endugreiðsluábyrgð í 30 daga frá skráningu!

Kolbeinn Sigurjónsson
Lesblinduráðgjöf - Betra nám

FÆRÐU 90% ENDURGREITT?

Lesblinduskólinn er námskeið fyrir foreldrið - ekki barnið.  Þess vegna gætir þú fengið allt að 90-100% námskeiðsgjaldsins endurgreitt frá þínu stéttarfélagi.  Vinnumálastofnun endurgreiðir allt að 70%.

Fyrir hverja er Lesblinduskólinn?

Lesblinduskólinn er námskeið fyrir foreldra sem vilja öðlast færni, þekkingu og sjálfstraust til að grípa inn í lestrarvanda barnsins - heima.

Nemandi

 • Er í 2.-10. bekk
 • Gerir sér grein fyrir vandanum og vill hjálp
 • Finnst auðvelt að vinna í höndunum

Foreldrar

 • Heimalestri hefur verið sinnt
 • Vilja taka lestrarnámið föstum tökum heima
 • Eru fróðleiksfúsir og opnir fyrir annarri nálgun

Ath. Lesblindugreining er ekki forsenda námskeiðs

Hvernig virkar námskeiðið?

Fræðsla, leiðbeiningar og stuðningur sem gerir þig að besta stuðningsaðila barnsins

✅Fjarnámskeið fyrir foreldra með persónulegum stuðningi
✅Aðgangur að heimasvæði með kennslu og æfingum
✅Þú öðlast þekkingu og færni til að takast á við lestrarvanda barnsins
✅Persónulegur stuðningur frá mér, svo þú færð öllum þínum spurningum svarað


Lesarar efnis

Kolbeinn Sigurjónsson

Lesblinduráðgjöf

Kolbeinn er höfundur námskeiðsins og leiðbeinandi foreldra.

Guðni Kolbeinsson

Þýðandi og þulur

Guðni les valda kafla námskeiðsins um eðli og einkenni lestrarörðugleika.

Skapandi einstaklingar kjósa skapandi aðferðir

VINSTRA HEILAHVELIÐ
Tvívíð, línuleg hugsun.  Tákn, tölur og tími.

Í skólanum er lestur kenndur með hljóðaaðferð, þar sem nemandinn lærir að lesa með því að tengja saman hljóð stafanna.

Hljóðaaðferð hentar börnum með lestrarörðugleika oft illa.

HÆGRA HEILAHVELIÐ

Þrívíð, myndræn og skapandi  hugsun.  Form og litir.


Börn með frjótt ímyndunarafl blómstra oftast í verklegum, skapandi greinum - en eru líklegri til að lenda í erfiðleikum með lestur.


Lesblinduskólinn byggir á skapandi aðferðum sem henta þessum hópi vel.

Lesblinduskólinn:

 • Byggir á styrkleikum barnsins
 • Verkleg nálgun sem örvar fleiri skilningarvit
 • Skapandi upplifun skilur meira eftir sig
 • Ræðst að rótum lestrarvandans

Hefðbundin lestrarkennsla:

 • Byggir á hjóðaaðferð - veikleikum barnsins
 • Endurtekning er helsta vopnið
 • Sama aðferðin fyrir alla nemendur
 • Tekur ekki á rótum lestrarvandans

Lesblinduskólinn

Lestrarkennslunámskeið fyrir foreldra barna sem ströggla í lestri

 • Þitt heimasvæði með vönduðum leiðbeiningum
 • 3 stuðningssímtöl á markvissum tímapunktum námskeiðs
 • Stuðningur í tölvupósti
 • Aðgangur að kennsluefni og stuðningi í 3 mánuði

LESBLINDUSKÓLINN

SKRÁNINGARFERLIÐ

 1️⃣ Skref 1 - Þú pantar stöðusímtal þar sem við förum yfir stöðuna í lestrinum.
Símtalið er ókeypis og án skuldbindingar.
2️⃣ Skref 2 - Í símtalinu skoðum við hvaða áhrif Lesblinduskólinn getur haft á árangur barnsins.
3️⃣ Skref 3 - Ef báðir aðilar eru sáttir fáið þið aðgang að skráningarsíðu Lesblinduskólans.

90% ENDURGREITT?

Lesblinduskólinn er námskeið fyrir foreldra.  Þess vegna gætir þú fengið 90-100% námskeiðsgjaldsins endurgreitt frá þínu stéttarfélagi.  Vinnumálastofnun endurgreiðir allt að 70%.

Kaupaukar

✅ Símaráðgjöf  Þrír 45 mínútna ráðgjafatímar í síma, þar sem þú færð þínum spurningum svarað.
Hver tími kostar kr. 14.900.-
Verð kr. 44.700.- 0.-

✅ Lestrarþjálfunin Lesum hraðar  Æfingaforritið bætir nefnuhraða með því að auka sjálfvirkni og viðbragð lesandans.
Hver mánuður kostar kr. 9.900.-
Verð kr. 29.700.- 0.-

30 DAGA ENDURGREIÐSLUÁBYRGÐ

100% endurgreiðsluábyrgð í 30 daga frá skráningu

VELDU GREIÐSLULEIÐ

Eingreiðsla

Námskeiðið greitt að fullu


69.000.-

kr. 6.900.- með 90% endurgreiðslu frá stéttarfélagi

 • Aðgangur að efni í 3 mánuði
 • 3x45 símaráðgjöf kr. 44.700.-
 • Lesum hraðar viðbragðsþjálfun kr. 29.700.-
 • 100% endurgreiðsluábyrgð
 • Stéttarfélög greiða allt að 90%

Um símtalið

Fyrsta skrefið er að panta ókeypis stöðusímtal.  Það er algjörlega án skuldbindingar, tilgangurinn er að fara betur yfir stöðuna hjá þér og þínu barni.  Þetta er líka tækifæri fyrir þig til að fá ýmsum spurningum svarað varðandi lesblindu og lestrarnámið sjálft.

👉Ef þátttaka þín í Lesblinduskólanum stendur og fellur með endurgreiðslu stéttarfélags, skaltu kanna stöðu þína hjá þínu félagi áður en þú pantar stöðusímtalið.

Viltu verða besti stuðningsaðili barnsins þíns?

Þannig sækir þú um í Lesblinduskólann

01

Ókeypis stöðusímtal

Ókeypis símtal þar sem við förum við yfir stöðuna í lestrinum og þú færð svör við öllum þínum spurningum.

02

Skráning

Ef stöðusímtalið gefur tilefni til færðu inngöngu í Lesblinduskólann.


Ókeypis stöðusímtal

Engin skuldbinding og 100% ókeypis!

👉Til að fá sem mest út úr símtalinu, skaltu fyrst:
✅ Horfa á myndbandið efst á síðunni
✅ Fara yfir allt efni síðunnar

Spurt og svarað

Einkakennsla fyrir foreldra


Barnið mitt sýnir lestri lítinn áhuga, er það vandamál?

Barnið mitt hefur ekki verið greint lesblint, gengur það?

Hve langan tíma tekur námskeiðið?

__CONFIG_optin__{"optin":0,"color":"light","size":"medium","text":"Subscribe Now","layout":"horizontal","tve_shortcode_rendered":1}__CONFIG_optin__
>